.Elektrometallisering AB har 45 års branscherfarenhet av termisk sprutning. Företaget har två anställda som reparerar nedslitna detaljer till önskat mått med s.k. kallsprutning, vilket medför att det ej blir någon strukturomvandling eller deformation av arbetsdetaljen.

Sadelmakarvgen 11A, 146 33 Tullinge, Tel 08-778 35 00,