.Elektrometallisering AB metallsprutar ytor för att förbättra
eller rekonstruera den ursprungliga detaljens yta.
Termisk sprutning kan användas vid:

  • Uppbyggnad av nedslitna detaljer

  • Slitageskyddande beläggning vid reparationer
    och nyproduktion.

  • Korrosionsskyddande beläggning.

  • Elektrisk ledande/ isolerande skikt.

  • Värmeskyddande skikt.

  • Återge feltillverkade detaljer rätt mått.

Sadelmakarvgen 11A, 146 33 Tullinge, Tel 08-778 35 00,