.


-Termisk flamsprutning inkl. for- och efterbearbetning.
-Specialtillverkningar.
-Svarvning, frasning, slipning, svetsning, blastring

Sadelmakarvgen 11A, 146 33 Tullinge, Tel 08-778 35 00,