Elektrometallisering AB

Elektrometallisering AB har mer än 45 års branscherfarenhet av termisk sprutning.

Företaget har två anställda som reparerar nedslitna detaljer till önskat mått med s.k. kallsprutning, vilket medför att det ej blir någon strukturomvandling eller deformation av arbetsdetaljen.

Termisk flamsprutning

Svarvning, slipning, fräsning