Arbetsområde

Elektrometallisering AB metallsprutar ytor för att förbättra
eller rekonstruera den ursprungliga detaljens yta.

Termisk sprutning kan användas vid:

  • Uppbyggnad av nedslitna detaljer.
  • Slitageskyddande beläggning.
  • Korrosionsskyddande beläggning.
  • Värmeskyddande skikt.
  • Återge feltillverkade detaljer rätt mått.
  • Elektrisk ledande/ isolerande skikt.