Specialitet

Vår specialitet är:

  • Termisk flamsprutning
  • Svarvning, slipning, fräsning
  • Specialtillverkningar